+387 (0)51 305 032 Slobodana Kokanovića bb, Banja Luka, udruzenje.zajedno@gmail.com

Projekti koji su ostavili trag u pogledu jačanja kapaciteta Udruženja i osnaživanja korisnika usluga dnevnog zbrinjavanja.

UDRUŽENJE ZAJEDNO

Grad Banja Luka

1. “Doprinos jačanju opšteg zdravlja duševno oboljelih lica”, 2016. godina
2. “Korak ka usluzi stanovanja uz podršku”, 2018. godina
3. “Unapređenje položaja lica sa mentalnim invaliditetom”, 2019. Godina

UDRUŽENJE ZAJEDNO

“People in Need”, Češka nevladina organizacija

1.“Podrška inkluziji za osobe sa invaliditetom u BiH“, jul 2016. – decembar 2018. godine
2.Klub samozastupnika UG ‘’Zajedno’’ formiran je 2018. godine u sklopu Projekta „Podrška inkluziji za osobe sa invaliditetom u BiH“, Češke NVO „ People in Need“ koji finansira Češka razvojna agencija.

UDRUŽENJE ZAJEDNO

USAID Program podrške marginalizovanim grupama PPMG Sarajevo

1. “Deinstitucionalna zaštita duševno oboljelih lica“, april – septembar 2016. godina

UDRUŽENJE ZAJEDNO

Projekat Mentalnog zdravlja u BiH

1. Projekat „Stvarajmo nove resurse“, 2012. godina;

UDRUŽENJE ZAJEDNO

FSU u BiH

1. “Radna okupacija u cilju zadržavanja dobrog zdravstvenog stanja i očuvanja socijalnih vještina”, 2011/2012.godina
2. “Pjevajmo životu”, 2012/2013.godina