+387 (0)51 305 032 Slobodana Kokanovića bb, Banja Luka, udruzenje.zajedno@gmail.com

Udruženje "Zajedno"

Udruženje za podršku porodicama, licima i zajednici u mentalnom zdravlju Banja Luka

Misija Udruženja “Zajedno”

Misija Udruženja “Zajedno”

Udruženje “Zajedno” zastupa interese lica sa poteškoćama u mentalnom zdravlju, interese porodica koje brinu o njima, a zajednici ukazuje da ova lica imaju svoje vrijednosti.

Zagovara integrisanu, vaninstitucionalnu zaštitu, umrežavanje, poštivanje ljudskih prava, smanjenje stigme i diskriminacije i stvaranje uslova za rehabilitaciju i integraciju ovih lica u život zajednice.

Djelatnosti udruženja “Zajedno”

Djelatnosti udruženja “Zajedno”

Dnevni centar “Zajedno”

Dnevno zbrinjavanje odraslih lica sa poteškoćama u mentalnom zdravlju (duševno oboljela lica).

Cilj usluga dnevnog zbrinjavanja

Cilj usluga dnevnog zbrinjavanja

Jačanje psihosocijalnih kapaciteta osoba sa poteškoćama u mentalnom zdravlju, prevencija institucionalne zaštite.

Vizija Udruženja “Zajedno”

Vizija Udruženja “Zajedno”

Uslovi u kojima svaka osoba sa poteškoćama u mentalnom zdravlju ima pravo i mogućnost da koristi svoje sposobnosti u cilju poboljšanja kvaliteta života i vraćanja narušenog dostojanstva.

Šta kažu korisnici usluga Dnevnog centra  “Zajedno”
UDRUŽENJE ZAJEDNO

Šta kažu korisnici usluga Dnevnog centra “Zajedno”

Nije svejedno biti u “Zajedno”, zajedno smo jači – nebeski plesači. (Aco)

Ako osjetite duhovnu bol i tegobu, nemojte se zatvoriti u kuću i reći proći će… svejedno… Obratite se psihijatru i dođite kod nas. (Željka)

“Zajedno je ljekovito” (Darko)

Šta kažu o "Zajedno"

UDRUŽENJE ZAJEDNO Donatori Udruženja Zajedno

Donatori čiji su projekti ostavili trag u pogledu veće vidljivosti korisnika usluga mentalnog zdravlja, jačanja kapaciteta korisnika i Udruženja, te doprinijeli smanjenju društvene stigme prema ovim licima.

UDRUŽENJE ZAJEDNO

Naše zadnje objave

Naša okupljanja u Gradu i parkovima 05/21/2021

Naša okupljanja u Gradu i parkovima

Zbog predugog trajanja vanredne situacije prouzrokovane virusom COVID19, korisnici Dnevnog centra “Zajedno”, iseljeni su po drugi put iz prostora.

Put u neizvjesno 03/11/2021

Put u neizvjesno

Udruženje “Zajedno” na zahtjev JZU Doma Zdravlja Banja Luka, iseljeno je iz objekta u kojem je provelo 15 godina kontinuiranog rada..

Izazovi za Udruženje “Zajedno” 03/09/2021

Izazovi za Udruženje “Zajedno”

Ostaje da vidimo da li je marginalizacija lica sa mentalnim problemima doprinijela neefikasnoj reakciji zajednice ..