+387 (0)51 305 032 Slobodana Kokanovića bb, Banja Luka, udruzenje.zajedno@gmail.com

Radionice u Dnevnom centru "Zajedno"

UDRUŽENJE ZAJEDNO

Psihološka radionica

Čovjek nije samo biološko već i duhovno biće. Vješto i znalački vođen razgovor sa osobom koja
pati od psihičkih smetnji neophodan je činilac psihičkog oporavka, pored psihijatrijskih lijekova.
Upravo ovakakva konstelacija činilaca je ona tiha sila koja podstiče osobu na iskrenost i
spoznaju istine o sebi kao osnovnom uslovu promjene i psihičkog ozdravljenja.

UDRUŽENJE ZAJEDNO

Radionice za osnaživanje porodica

U kontekstu u kojem živimo gotovo da ne postoji praćenje perspektive porodica koje u svom domaćinstvu imaju duševno oboljelog člana, a još manje podrška istoj.

UDRUŽENJE ZAJEDNO

Savjetovanje sa socijalnim radnikom

Diplomirani socijalni radnik je kao kadar neophodan u radu Dnevnog centra po osnovu ispunjavanja uslova predviđenih Zakonom. Takva postavka je logična jer su duševno oboljela lica prepoznata u sistemu socijalne zaštite kao materijalno i socijalno ugrožena.

UDRUŽENJE ZAJEDNO

Kreativne-okupacione radionice

Radno-okupaciona terapija se pokazala djelotvornom kao oblik terapijskog rada sa osobama koje
imaju duševne bolesti, a poseban efekat se odražava na skretanje misli u pozitivnom pravcu,
opuštanje, podizanje samopouzdanja i integraciju u grupi. Usljed bolesti koju prati isključenost,
česte posljedice su gubitak samopoštovanja i vjere u sebe i svoje sposobnosti.
Upravo zbog toga ova vrsta terapijskog rada i radionica, doprinosi razvijanju onih potencijala
koji su potisnuti uslijed bolesti, a nalaze su u svakom čovjeku.

UDRUŽENJE ZAJEDNO

Muzičke radionice

Još u stara vremena, muzika je smatrana lekom za dušu i telo. U staroj Grčkoj, jedna od najstrožijih kazni bila je zabrana muzičkog ispoljavanja. Za mene, kao muzičkog pedagoga i izvođača, bio je veliki izazov raditi …

UDRUŽENJE ZAJEDNO

Literarne radionice

Literarnu radionicu vode korisnici, a formirana je pri Udruženju prije nekoliko godina, jer su to predložili korisnici usluga. Na radionicama voditelj odredi više tema o kojima korisnici mogu pisati, oni izaberu temu koju žele, a neki od njih uzmu i slobodnu temu što je jako značajno jer ukazuje da je to, očigledno, nešto što korisnik želi staviti na papir.