+387 (0)51 305 032 Slobodana Kokanovića bb, Banja Luka, udruzenje.zajedno@gmail.com

Svako od nas može se suočiti sa životnom situacijom koja zna biti “okidač” za poremećaj u mentalnom zdravlju. Problemi u mentalnom zdravlju umanjuju naše prednosti, slabe kontakte sa bližnjima i okolinom, utiču na radnu sposobnost i čine nas nesigurnim i nesrećnim. Nažalost oko mentalne bolesti je stvoren i mističan okvir, kao da to nije bolest kao i sve druge bolesti. Dodatni problem je što su osobe oboljele od mentalne bolesti posebno “obilježene”, a o njima se kao o sramoti, nerado priča čak i u porodici

Istraživanjem potreba stanovništva Grada Banja Luka, 2005.godine, socijalne službe utvrdile su teške i nagomilane socijalne probleme sve većeg broja lica sa poteškoćama u mentalnom zdravlju, te da ne postoji udruženje koje zastupa ovu populaciju. Ove okolnosti uticale su na osnivanje Udruženja “Zajedno”, udruženja za podršku porodicama, licima i zajednici u mentalnom zdravlju.

Udruženje je osnovano 30.03.2006. godine sa sjedištem u Banjoj Luci. Namjera je bila da se poveća vidljivost ove stigmatizovane grupe lica, ali i da se oboljeli, porodice, profesionalna lica i drugi oglase u iskazivanju potreba i uzmu učešće u prijedlozima za donošenje odluka, radi kvalitetnije zdravstvene i socijalne zaštite lica sa problemima u mentalnom zdravlju. Usluge dnevnog zbrinjavanja odraslih mentalno invalidnih lica, kao djelatnost udruženja, integrisane su u sistem socijalne zaštite, po osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti Republike Srpske.

Naziv udruženja simbolizuje poziv i potrebu za umrežavanjem i zajedničkim djelovanjem u zaštiti mentalnog zdravlja i mentalno oboljelih.

Članovi Udruženja su osobe koje pate od duševnih poremećaja, njegovatelji koji brinu o ovim osobama, profesionalna lica koja rade na zaštiti i rehabilitaciji, mladi ljudi, volonteri i drugi građani koji žele doprinijeti kvalitetnijoj zaštiti mentalnog zdravlja i zaštiti lica sa mentalnim problemima.

Kastel, Banja Luka

Praćenjem rezultata rada, kod korisnika usluga, uočena su poboljšanja na planu, rekonstrukcije pozitivnih aspekata ličnosti, povećanja samopouzdanja i izgradnje ljepše slike o sebi, oslobađanja spontanosti i kreativnosti, vraćanja uloga iz kojih su izašli zbog bolesti kao i izgrađivanja novih uloga, smanjenja autostigme, jačanja socijalnih i komunikacijskih vještina, smanjenja broja bolničkog liječenja i institucionalne zaštite, te poboljšanja opšteg socijalnog funkcionisanja.

Udruženje “Zajedno” je u užoj i široj zajednici prepoznato po Dnevnom centru, edukativno/rehabilitacionog tipa, jedinog ovakve vrste u RS/BiH i okruženju.

Danas “Zajedno” može reći da bolest nije ono što definiše osobe sa duševnim patnjama, da je povećana vidljivost ukupne populacije, da se zna ko su ovi ljudi i da imaju vrijednosti koje ne koriste jer društvo za to nije stvorilo uslove.

Poruka Udruženja „Zajedno“ je:

Mentalno zdravlje je jednako važno za sve nas. Čuvajmo mentalno zdravlje.

Ružica Atanacković

Izvršna direktorica Udružeja "Zajedno"

Zaustavimo stigmu i diskriminaciju prema osobama sa smetnjama u mentalnom zdravlju.

Zalažimo se da u svemu budemo zajedno i da moralne vrijednosti i dostojanstvo budu uvijek uz nas.

Plakati udruženje "Zajedno"