+387 (0)51 305 032 Slobodana Kokanovića bb, Banja Luka, udruzenje.zajedno@gmail.com

O Dnevnom centru

Banja Luka je jedina lokalna zajednica u BiH koja je licima sa mentalnim problemima pružila ruku i povjerenje, otvaranjem Dnevnog centra radi pružanja usluga u zajednici. Ove inovativne usluge, kao socijalni model brige, kompatibilne su sa medicinskim modelom. Usluge u Dnevnom centru bazirane su na humanističkom pristupu, koji nije usmjeren samo na bolest kao što je to slučaj u komercijalnoj psihijatriji, nego na afirmaciju zdravih kapaciteta oboljele osobe.

Dnevni centar Zajedno otvoren je 10.04.2007. godine uz podršku Grada Banja Luka i JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka. Po osnovu nadležnosti o priznavanju prava na dnevno zbinjavanje, JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka je partner Udruženju u pružanju ovih usluga.

Cilj aktivnosti koje se provode u Dnevnom centru je osnažiti zdravlje korisnika, poboljšati socijalno funkcionisanje i vratiti dostojanstvo bez kojega nema mentalnog zdravlja. Cilj aktivnosti namijenjenih porodicama je ojačati kapacitete porodice za brigu o mentalno oboljelom članu, smanjiti njihovu izolaciju i učiniti život porodica jednako uspješnim.

Aktivnosti sa korisnicima usluga strukturisane su na način da više zadovolje njihove individualne potrebe, probude potisnute vrijednosti i aktiviraju uloge, dajući im priliku da nauče više o svojoj bolesti, dobiju odgovore šta im se to dogodilo i kako kvalitetnije živjeti sa bolešću.

Aktivnosti realizuju iskusni, visokostručni kadrovi bez čijeg aktivnog rada nije moguće postići napredak u radu sa korisncima..

U Dnevnom centru se nudi:

 • Druženje, razmjena iskustava ljudi koji imaju iste probleme;
 • Jutarnja kafa i obrok;
 • Terapijske radionice u grupi (psihološko-edukativne, kreativne, muzičke, literarne i druge) koje pomažu korisnicima da prošire vidike i prepoznaju svoje vrijednosti;
 • Individualne terapijske razgovore sa psihologom i socijalnim radnikom;
 • Učenje vještina potrebnih za samostalan život;
 • Učenje vještina za samozastupanje i zagovaranje radi ostvarivanja prava;
 • Savjetovanje i posredovanje između korisnika i institucija;
 • Više korisnih informacija koje se odnose na regulisanje prava i poboljšanja kvaliteta života;
 • Izlete i kulturne sadržaje, povremeno;
 • Manje, povremene jednokratne novčane pomoći u urgentnim situacijama za podršku u kupovini lijekova i osnovnih životnih namirnica;
 • Učešće na seminarima, edukacijama, posjete raznim događajima, drugim udruženjima, kada se za to ukaže prilika;
 • Učešće u organima odlučivanja Udruženja;
 • Sadržaje u Dnevnom centru mogu koristiti i članovi porodica, njegovatelji, volonteri, mladi ljudi i svi drugi zainteresovani;
 • Korisnici mogu predložiti i druge sadržaje u radu Dnevnog centra, o čijem uvođenju se zajednički odlučuje prema svrsi i mogućnostima.

TAJNOST PODATAKA KORISNIKA USLUGA I SVIH KOJI DOLAZE U CENTAR JE ZAGARANTOVANA I DIO JE PRAVILA RADA DNEVNOG CENTRA.

Radno vrijeme Dnevnog centra je od 8 do 15 časova radnim danima.