+387 (0)51 305 032 Slobodana Kokanovića bb, Banja Luka, udruzenje.zajedno@gmail.com
Psihološka radionica

Psihološka radionica

Psihološke radionice u Dnevnom centru Udruženja „Zajedno“ su grupe tzv. otvorenih vrata. To znači da je grupa stalno otvorena za ulazak novih članova; ona praktično nema kraj kao što je uobičajeno sa drugim radioničarskim grupama. Okupljamo se jednom sedmično u trajanju od dva časa. Učesnici su raspoređeni u kružnom obliku što obezbjeđuje doživljaj jednakosti, sigurnosti i pripadnosti, bez nametanja hijerarhije.

Stalni ambijent, isto vrijeme održavanja kao i kružna postavka daju psihološki okvir i doživljaj stabilnih granica i sigurnosti tako neophodnih osobama koje su prošle kroz psihotično iskustvo. Taj živi krug, puput jungovske mandale, stvara ambijent u kome mogu bez straha da se podijele najintimniji sadržaji, a da ih niko ne prosuđuje, kritikuje niti vrednuje te doživljaje. Upravo je to ono što je ljekovito i što omogućava ponovno uspostavljanje dostojanstva i doživljaja lične vrijednosti kao esencije duševnog zdravlja. Psihološke radionice su vrlo pogodno mjesto za učenje komunikacijskih vještina i resocijalizaciju jer simuliraju svakodnevne socijalne situacije.

Ono što se nauči na njima se potom prenosi u život. Mnogi učesnici navode da su im vještine naučene na radionicama veoma koristile u životu, da se bolje snalaze u problemskim situacijama, lakše ostvaruju ciljeve, prepoznaju manipulaciju i znaju kako da se od nje odbrane. Možda snagu i ljekovitost naših radionica lijepo ilustruje san jednog učesnika koji je sanjao da sjedi u sredini radioničarskog kruga dok voditelj radionice kruži oko njega biciklom. Poruka sna je celofanski jasna i upravo govori o tome da je grupa štit mentalnog zdravlja, a briga i posvećenost terapeuta čuvar ličnosti od njene potencijalne dezintegracije.

Često kažemo da su naše radionice jedna mala večernja škola života na kojima se uči ono što je propušteno u doba djetinjstva i mladosti.

David Zorić,
master psihologije i voditelj radionica

Ljekoviti razgovori

Da čovjek ne živi samo o hljebu , poznata je starostavna i biblijska mudrost. Čovjek nije samo biološko već i duhovno biće. Pored bioloških potreba, ljudsko biće ima i nasušnu potrebu za kontaktom i povezanošću sa drugim ljudima. Blagotvorno dejstvo toplog ljudskog kontakta i razgovora je odvajkada poznato. Vješto i znalački vođen razgovor sa osobom koja pati od psihičkih smetnji neophodan je činilac psihičkog oporavka pored psihijatrijskih lijekova.

U Dnevnom centru Udruženja Zajedno postoji savjetovalište za individualne psihološke tretmane gdje članovi Udruženja u razgovoru s psihologom mogu da podijele one sadržaje koje smatraju isuviše ličnim i osjetljivim da bi ih iznosili pred grupom.

U atmosferi povjerljivosti, odnosa empatije, lišenog bilo kakvog vrednovanja i kritike mogu da se iznesu one teme koje često ostaju neizrečene u okolnostima svakodnevne komunikacije koja najčešće oskudjeva u pomenutim kvalitetima.
Upravo ovakva konstelacija činilaca je ona tiha sila koja podstiče osobu na iskrenost i spoznaju istine o sebi kao osnovnom uslovu promjene i psihičkog ozdravljenja.

David Zorić,
master psihologije i voditelj radionica