+387 (0)51 305 032 Slobodana Kokanovića bb, Banja Luka, udruzenje.zajedno@gmail.com

Projekat Mentalnog zdravlja u BiH

  1. “Stvarajamo nove resurse”, 2012.godina
  2. “Edukacija timova porodične medicine radi smanjenja stigme i diskriminacije prema licima sa mentalnim poremećajima”, 2016.godina
  3. „Jačanje kapaciteta porodica za brigu o duševno oboljelom članu i zagovaranje društvene podrške“, 2017. Godina
  4. „Smanjenje stigme među studentima medicine prema licima oboljelim od mentalne bolesti“, 2019. Godina. Projekat je realizovan sa studentima medicine u Tuzli, Foči i Banjoj Luci i njihovim studentskim organizacijama, korisničkim udruženjima Feniks iz Tuzle i Most iz Viteza.