+387 (0)51 305 032 Slobodana Kokanovića bb, Banja Luka, udruzenje.zajedno@gmail.com

“People in Need”, Češka nevladina organizacija

“Podrška inkluziji za osobe sa invaliditetom u BiH“, jul 2016. – decembar 2018. godine

Opšti cilj projekta: Uspostaviti sistem uključenja osoba sa zdravstvenim problemima u društvo, sa naglaskom na najveću moguću mjeru samostalnog života, uporedivog sa vršnjacima bez hendikepa.

Klub samozastupnika UG “ZAJEDNO”

Klub samozastupnika UG ‘’Zajedno’’ formiran je 2018. godine u sklopu Projekta „Podrška inkluziji za osobe sa invaliditetom u BiH“, Češke NVO „ People in Need“ koji finansira Češka razvojna agencija. Pored rada na Platformi za deinstuticionalnu zaštitu osoba sa invaliditetom u BiH, jedna od aktivnosti ovog Projekta bila je formiranje Klubova samozastupnika pri različitim Udruženjima osoba sa invaliditetom u BiH. To znači da će se funkionalni i za to zainteresovani članovi Udruženja kroz formalne i neformalne edukacije obučiti, osposobiti i osnažiti da se samostalno bore za zaštitu i unapređenje svojih prava i sloboda.

Klub samozastupnika UG ‘’Zajedno’’ formiran je 2018. godine u sklopu Projekta „Podrška inkluziji za osobe sa invaliditetom u BiH“, Češke NVO „ People in Need“ koji finansira Češka razvojna agencija. Pored rada na Platformi za deinstuticionalnu zaštitu osoba sa invaliditetom u BiH, jedna od aktivnosti ovog Projekta bila je formiranje Klubova samozastupnika pri različitim Udruženjima osoba sa invaliditetom u BiH. To znači da će se funkionalni i za to zainteresovani članovi Udruženja kroz formalne i neformalne edukacije obučiti, osposobiti i osnažiti da se samostalno bore za zaštitu i unapređenje svojih prava i sloboda.

Ova radionica je probudila inicijativu kod mnogih korisnika za različite aktivnosti koje se sprovode ili se imaju u planu sprovoditi. „Osjećamo se korisnijim, bitnijim i potrebnijim. Postali smo hrabriji.“ Od članova Kluba samozastupnika potekla je inicijativa da se važeći Zakon o zaštiti lica sa mentalnim poremećajima RS mijenja, pa je u tom duhu i voditeljka ove radionice imenovana u ekspertsku grupu pri Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS, a koja je izradila nacrt novog Zakona. Članovi Kluba samozastupnika su dodatno osnaženi edukacijom govornika, koju provodi Asocijacija XY iz Sarajeva po Projektu mentalnog zdravlja u BiH.