+387 (0)51 305 032 Slobodana Kokanovića bb, Banja Luka, udruzenje.zajedno@gmail.com

Grad Banja Luka

  1. “Doprinos jačanju opšteg zdravlja duševno oboljelih lica”, 2016. godina
  2. “Korak ka usluzi stanovanja uz podršku”, 2018. godina
  3. “Unapređenje položaja lica sa mentalnim invaliditetom”, 2019. Godina