+387 (0)51 305 032 Slobodana Kokanovića bb, Banja Luka, udruzenje.zajedno@gmail.com
Misija Udruženja “Zajedno”

Misija Udruženja “Zajedno”

Autor udruženje "ZAJEDNO" 02/25/2021

Udruženje “Zajedno” zastupa interese lica sa poteškoćama u mentalnom zdravlju, interese porodica koje brinu o njima, a zajednici ukazuje da ova lica imaju svoje vrijednosti.

Zagovara integrisanu, vaninstitucionalnu zaštitu, umrežavanje, poštivanje ljudskih prava, smanjenje stigme i diskriminacije i stvaranje uslova za rehabilitaciju i integraciju ovih lica u život zajednice.