+387 (0)51 305 032 Slobodana Kokanovića bb, Banja Luka, udruzenje.zajedno@gmail.com
Kreativne-okupacione radionice

Kreativne-okupacione radionice

Autor udruženje "ZAJEDNO" 03/10/2021

Radionice koje se provode u Dnevnom centru „Zajedno“ u okviru kreativno-okupacione terapije, održavaju se dva puta sedmično u trajanju od po tri sata. Grupe korisnika koje učestvuju u radionici broje oko 20 učesnika, a nekada i više. Najčešće tehnike koje se primjenjuju u toku rada su dekupaž na drvetu, staklu, keramici, zatim oslikavanje stakla i keramike posebnim bojama za staklo, rad sa glinom i das masom, izrada nakita, sklapanje i oslikavanje kućica tehnikom dekupaž i dr. Korisnici koji su uključeni u radno-okupacione radionice učestvuju u izradi predmeta za svakodnevnu upotrebu, kao i raznih ukrasnih predmeta, kao što su kutije raznih veličina, ormarići za ključeve, stolice, tacne, satovi, čaše, rokovnici sa drvenim koricama, kućice za ptice i dr. Sve boje koje se upotrebljavaju u radu su na vodenoj bazi i ekološki prihvatljive, tako da nisu štetne za učesnike radionica.

Radionice su osmišljene kao vrsta timskog rada u kojem svaki od učesnika učestvuje u pojedinoj fazi rada u skladu sa mogućnostima. Okupacioni terapeut koristi individualno prilagođene aktivnosti, kako bi poboljšao funkcionisanje svakog pojedinca u svakodnevnom životu koje je obično poremećeno uslijed bolesti.

Kreativno-okupaciona terapija se pokazala djelotvornom kao oblik terapijskog rada sa osobama koje imaju duševne bolesti, a poseban efekat se odražava na podizanje samopouzdanja, opuštanje, integraciju u grupi, skretanje misli u drugom, pozitivnom pravcu. Uslijed bolesti vrlo je česta i socijalna zapuštenost različitog stepena, čija je posledica gubitak poštovanja, vjere u sebe i svoje sposobnosti. Upravo zbog toga ova vrsta terapijskog rada kao i radionice koje se sprovode u sklopu, doprinosi razvijanju onih potencijala koji su ostali potisnuti usljed bolesti, a nalaze se u svakom čovjeku. Takođe u toku ovih radionica korisnici stiču mogućnost učenja različitih tehnika u izradi predmeta za svakodnevnu upotrebu i na taj način podižu svoje samopouzdanje i osjećaj koristi, kako za sebe, tako i društvo i zajednicu.

Kao voditelj kreativnih radionica u okviru kreativno-okupacione terapije mogu primijetiti da je zainteresovanost korisnika za ovu vrstu terapijskog rada velika i da se motivacija za dolazak na iste, vremenom povećava, te da se jasno mogu primijetiti pomaci u psiho-fi zičkom stanju korisnika. Osmijeh i sreća na licima korisnika nakon uspješno završenog rada su jedino i pravo mjerilo uspješnosti i efi kasnosti ove vrste terapijskog rada.

Jasminka Pavić,

voditeljica kreativno-okupacionih radionica